Rekrutacja
Aktualnie poszukujemy

W związku ze wzmocnieniem kadry pracowników, obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na następujące stanowiska:

Asystent projektanta branży sanitarnej

Oferujemy:

 • zdobycie pełnej praktyki zawodowej i doświadczenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych
 • praca w młodym, kreatywnym zespole projektowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stopnia zaawansowania zarządzania projektami i znajomości zagadnień branży sanitarnej
 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny
 • szkolenia branżowe

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Technikum Gazowe lub pokrewne)
 • 1 – 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD
 • prawo jazdy kat. B

Zadania:

 • projektowanie sieci sanitarnych – w szczególności sieci gazowych
 • ścisła współpraca z kierownikiem projektu

Jeśli jesteś zainteresowana (-y), wyślij CV na adres rekrutacja@procad.net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Projektant branży sanitarnej

Oferujemy:

 • praca w młodym, kreatywnym zespole projektowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stopnia zaawansowania zarządzania projektami i znajomości zagadnień branży sanitarnej
 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny
 • szkolenia branżowe

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Technikum Gazowe lub pokrewne)
 • 2 – 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD
 • prawo jazdy kat. B
 • jako dodatkowy atut mile widziane uprawnienia budowlane uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz umiejętność zarządzania/kierowania procesem projektowym w br. sanitarnej

Zadania:

 • realizacja inwestycji polegających na projektowaniu i budowie sieci i instalacji sanitarnych
 • odpowiedzialność za wykonanie projektów zgodnie z harmonogramem
 • koordynacja prac na etapie przygotowania, projektowania i realizacji projektu.
 • prowadzenie dokumentacji projektu, raportowanie przebiegu projektu
 • ścisła współpraca z wykonawcą w celu realizacji projektu

Jeśli jesteś zainteresowana (-y), wyślij CV na adres rekrutacja@procad.net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Asystent projektanta branży telekomunikacyjnej

Oferujemy:

 • zdobycie pełnej praktyki zawodowej i doświadczenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych
 • praca w młodym, kreatywnym zespole projektowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stopnia zaawansowania samodzielnego prowadzenia projektów i znajomości zagadnień telekomunikacji
 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny
 • szkolenia branżowe

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewne)
 • 1 – 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • praktyczne doświadczenie przy realizacji projektów telekomunikacyjnych, szczególnie w zakresie proj. sieci szerokopasmowych ADSS i OTK
 • dobra znajomość oprogramowania CAD
 • prawo jazdy kat. B

Zadania

 • projektowanie sieci telekomunikacyjnych szerokopasmowych
 • odpowiedzialność za wykonanie projektów zgodnie z harmonogramem
 • prowadzenie dokumentacji projektu, raportowanie przebiegu i realizacji projektu
 • ścisła współpraca z Inwestorem i wykonawcą w celu realizacji projektu

Jeśli jesteś zainteresowana (-y), wyślij CV na adres rekrutacja@procad.net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Projektant branży telekomunikacyjnej

Oferujemy:

 • zdobycie pełnej praktyki zawodowej i doświadczenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych
 • praca w młodym, kreatywnym zespole projektowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stopnia zaawansowania samodzielnego prowadzenia projektów i znajomości zagadnień telekomunikacji
 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny
 • szkolenia branżowe

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewne)
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • praktyczne doświadczenie przy realizacji projektów telekomunikacyjnych, szczególnie w zakresie proj. sieci szerokopasmowych ADSS i OTK
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD
 • prawo jazdy kat. B

Zadania

 • projektowanie sieci telekomunikacyjnych szerokopasmowych
 • odpowiedzialność za wykonanie projektów zgodnie z harmonogramem
 • prowadzenie dokumentacji projektu, raportowanie przebiegu i realizacji projektu
 • ścisła współpraca z Inwestorem i wykonawcą w celu realizacji projektu
 • planowanie i koordynacja pracy zespołu, ustalenie priorytetów, delegowanie uprawnień

Jeśli jesteś zainteresowana (-y), wyślij CV na adres rekrutacja@procad.net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Kierownik projektów branży telekomunikacyjnej

Oferujemy:

 • praca w młodym, kreatywnym zespole projektowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stopnia zaawansowania samodzielnego prowadzenia projektów i znajomości zagadnień telekomunikacji
 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny
 • szkolenia branżowe

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewne)
 • uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz umiejętność zarządzania/kierowania procesem projektowym w br. telekomunikacyjnej
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD
 • wiedza w zakresie projektowania sieci IT, CCTV, SA, SSWiN, KD, SSP
 • prawo jazdy kat. B

Zadania

 • realizacja i nadzór inwestycji telekomunikacyjnych polegających na projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych w uzgodnionych kosztach, terminach i wymaganej jakości
 • odpowiedzialność za wykonanie projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • koordynacja prac na etapie przygotowania, projektowania i realizacji projektu
 • prowadzenie dokumentacji projektu, raportowanie przebiegu i realizacji projektu
 • ścisła współpraca z Inwestorem i Wykonawcą w celu realizacji projektu
 • planowanie i koordynacja pracy zespołu, ustalenie priorytetów, delegowanie uprawnień

Jeśli jesteś zainteresowana (-y), wyślij CV na adres rekrutacja@procad.net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Wyślij swoje CV

  Załącz plik CV...

  Informujemy, iż odpowiedź zostanie udzielona przez PROCAD Budziewski Sobociński sp.j. na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PROCAD Budziewski Sobociński sp.j. dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest PROCAD Budziewski Sobociński sp.j.. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  „Naszymi klientami są instytucje z sektora bezpieczeństwa militarnego, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gazowej, miasta i gminy, deweloperzy i osoby fizyczne.”
  PROCAD