Kompleksowo
Nasze realizacje

Każdy kolejny projekt motywuje i mobilizuje do doskonalenia rozwiązań i technik naszej działalności. Poniżej wyartykułujemy jedne z najważniejszych dotychczasowych projektów, które powstały na przestrzeni ostatnich lat.

Realizacja projektów dla zadań związanych z pozyskiwaniem statków powietrznych FA-50.
Wykonanie projektów budowy systemów i sieci teleinformatycznych wraz z budową LCN i RCN dla baz wojskowych MON.
Wykonanie projektów budowy sieci energetycznych i sanitarnych dla baz wojskowych MON.
Wykonanie projektu modernizacji systemów grzewczych dla MON.
Wykonanie projektów magazynów wielobranżowych baza wojskowa MON.
Wykonanie projektu budowy sieci gazowej DN 180 PE - długość 33km.
Wykonanie projektu budowy sieci gazowej wraz ze stacją regazyfikacji LNG Q=1250 m3/h.
Wykonanie projektów sieci światłowodowych szerokopasmowych w ramach POPC dla operatora FEBEE dla ponad 25 tys. HP.
Wykonanie projektów sieci światłowodowych szerokopasmowych w ramach POPC dla operatora CITY-NET dla ponad 10 tys. HP.
Wykonanie projektów sieci światłowodowych szerokopasmowych w ramach POPC dla operatora TOYA dla ponad 5 tys. HP.
Modernizacja stacji GPZ dla ZMPG S.A.
Wykonanie projektu budowy dwutorowej linii kablowej 110kV do stacji 110/15 kV.
Wykonanie projektu budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV wraz z dwoma słupami rurowymi WN wraz z linią kablową WN.
„Naszymi klientami są instytucje z sektora bezpieczeństwa militarnego, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gazowej, miasta i gminy, deweloperzy i osoby fizyczne.”
PROCAD