Oferta
Projekty zgodne z normami

Wykonujemy projekty zgodnie z obowiązującymi Normami Europejskimi oraz odpowiednimi dla lokalizacji obiektu załącznikami krajowymi.

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

Oferujemy kompleksową usługę związana z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej, projektowej oraz kosztorysowej.

Stacje elektroenergetyczne SN/nN, SN/SN, SN/WN:

 • zabudowa i zagospodarowanie terenu stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni,
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS),
 • stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych,
 • instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw,
 • układy automatycznej regulacji napięcia transformatorów WN/SN,
 • układy połączeń sieciowych telemechaniki, sieci LAN, łącza inżynierskie,
 • układy zasilania potrzeb własnych stacji, baterie akumulatorów oraz systemy zasilania gwarantowanego,
 • układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Linie elektroenergetyczne nN, SN, WN:

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • kablowe linie elektroenergetyczne,
 • wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW.

Sieci telekomunikacyjne:

 • sieci szerokopasmowe światłowodowe,
 • sieci teleinformatyczne, systemy alarmowe , systemy nadzoru,
 • sieci telekomunikacyjne,
 • dalekosiężne linie optotelekomunikacyjne w technologiach OTK, ADSS, OPGW

Branża sanitarna

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowych branży sanitarnej sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów przemysłowych.

Sieci i instalacje sanitarne:

 • instalacje obiektowe,
 • sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
 • sieci gazowe,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci ciepłownicze,
 • systemy wentylacyjne i klimatyzacji,

Branża wojskowa

Współpracujemy z instytucjami sektora wojskowego realizując określone zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego.

Infrastruktura dla sektora wojskowego:

 • projekty z zakresu architektury i konstrukcji,
 • projekty z zakresu branży drogowej,
 • projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
„Naszymi klientami są instytucje z sektora bezpieczeństwa militarnego, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gazowej, miasta i gminy, deweloperzy i osoby fizyczne.”
PROCAD