+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

Zamówienia

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym „dostawy i wstawienia specjalistycznych drzwi oraz wykonanie i montaż specjalistycznych mebli biurowych w pomieszczeniu Laboratorium Edycji i Konfiguracji Zabezpieczeń” prowadzonym w ramach realizacji projektu „Poprawa pozycji konkurencyjnej spółki PROCAD poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, został wyłoniony Oferent, który zrealizuje przedmiot zamówienia.
W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta MEBLOTEX Piotr Witkowski.