+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

Zamówienia

W związku z realizacją przez PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna projektu Poprawa pozycji konkurencyjnej spółki PROCAD poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeń, realizowanego w ramach Działania 2.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na  lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na dostawę oraz usługę wstawienia specjalistycznych drzwi oraz wykonanie i montaż specjalistycznych mebli biurowych w pomieszczeniu Laboratorium Edycji i Konfiguracji Zabezpieczeń.


Załączniki: