+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

O firmie

Firma PROCAD to nowoczesna firma inżynierska obecna od 2006 r. na rynku elektroenergetyki, telekomunikacji i branży sanitarnej. Początek działalności firmy ograniczał się do projektowania. Rozwój i inwestowanie w kapitał ludzki spowodowały, że ogromny postęp techniczny, jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie elektroenergetyki  i telekomunikacji nie zaskoczył naszej firmy i jesteśmy w pełni przygotowani do oferowania własnymi siłami usług wykonawczych.

Dużą wartości firmy są pracownicy, dlatego firma stawia na ciągły rozwój i szkolenia pracowników, oraz na uczestnictwo w konferencjach i sympozjach branżowych.

Jako biuro projektowe zajmujemy się:

  • realizacją koncepcji projektowych oraz studium wykonalności,
  • realizacją projektów wykonawczych i budowlanych,
  • uzgodnieniami z organami administracji publicznej oraz gestorami sieci niezbędnymi do realizacji inwestycji,
  • pozyskiwaniem map zasadniczych do celów projektowych, wywiadów branżowych,
  • kosztorysowaniem,
  • nadzorami autorskimi i inwestorskimi,
  • konsultacjami i doradztwem w zakresie realizowanych projektów,
  • reprezentowaniem Klienta, współpracą i uzgodnieniem projektów z Operatorami Energetycznymi, Telekomunikacyjnymi, oraz Sanitarnymi na terenie całego kraju.