+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

Inżynieria sanitarna

Wykonujemy dokumentacje projektowe branży sanitarnej sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów przemysłowych w zakresie:

 • instalacji obiektowych,
 • sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci gazowych,
 • systemów wentylacyjnych,
 • systemów klimatyzacji.

Firma PROCAD od roku 2010  jest  kwalifikowanym dostawcą usług  KDU  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Zrealizowane projekty z branży SANITARNEJ:

 • Budowa i przebudowa gazociągów stalowych ś/c na gazociągi ś/c PE 110/90 oraz gazociąg ś/c PE40 wraz z przyłączami w ulicach: Pawlowskiej, Jasnej, PCK 
  w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Budowa gazociągu ś/c DN 63, 40  w miejscowości Rawa Mazowiecka – Osiedle Poetów,
 • Budowa i przebudowa gazociągów stalowych n/c 80/100/200 na gazociągi PE ś/c 40/63/110/225 mm wraz z przyłączami i połączeniem z istniejącą instalacją gazową znajdującą się w budynkach  w miejscowości Ksawerów,
 • Budowa i przebudowa gazociągu stalowego ś/c na gazociąg ś/c PE 63/90/125 mm wraz z przyłączami w ulicach: Zwolińskiego, Niepodległości, Przemysłowej
  w Rawie Mazowieckiej,
 • Projekt wielobranżowy – Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej w ramach zadania: „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą A i B,
 • Projekt wielobranżowy – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej w Zgierzu w ramach zadania: „Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Gałczyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej”,
 • Budowa gazociągu ś/c pomiędzy miastami Łask i Zelów w powiecie łaskim,
 • Budowa gazociągu ś/c  w Łodzi ul. Gajcego, Rokicińska, Wybickiego, Żukowskiego, Modrzejewskiej, Iłłakowiczówny, Przylesie, Sędziwoja, Rzepichy,
 • Projekt budowlany budowy gazociągu ś/c  w msc.  Gałków Mały i Gałków Duży.