+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

Energetyka

Oferujemy kompleksową usługę związaną z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej, projektowej oraz kosztorysowej w następującym zakresie:

 

Linie elektroenergetyczne nN, SN, oraz WN:

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • kablowe linie elektroenergetyczne,
 • wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW.

Stacje elektroenergetyczne SN/nN i WN/SN:

 • Zabudowa i zagospodarowanie stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni,
 • instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw,
 • układy połączeń sieciowych telemechaniki, sieci LAN, łącza inżynierskie,
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS), stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych
 • układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Farmy wiatrowe:

 • układy wyprowadzeń mocy małych i średnich generatorów,
 • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw.

Pozostałe opracowania:

 • analizy zwarciowe układów elektroenergetycznych,
 • analizy optymalnego sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN,
 • koncepcje realizacji inwestycji, studium wykonalności,
 • obliczenia wartości nastaw automatyki zabezpieczeniowej generatorów, elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych.

Współpracujemy z:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 • Energa Operator S.A.
 • PKP Energetyka S.A.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zrealizowane projekty w branży ELEKTROENERGETYCZNEJ:

 • Modernizacja RSM TEOFILÓW – WSCHÓD
 • Modernizacja GPZ Pabianice – budowa rozdzielni SN – 15kV wraz z podłączeniem do sieci.
 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ LUBICZ – GPZ KOWALEWO
 • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ WĘGROWO – GPZ CHEŁMNO.
 • Budowa Farmy Wiatrowej KOKAWA wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa Farmy Wiatrowej „Łyszkowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Kompleksowa przebudowa sieci nn i SN w msc. Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny.
 • Budowa dwutorowej linii WN 110 kV i SN 15 kV, słupa WN zasilających GPZ Łazory, gm. Harasiuki.
 • Przebudowa linii WN 110 kV w strefie inwestycyjnej Koluszki, ul. Nasienna.
 • Przebudowa linii napowietrznej WN, linii napowietrznej i kablowej SN oraz linii kablowej nN w ramach zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia).